Fryxdalsgårdar


Tanken bakom Fryxdalsgårdars familjehemsverksamhet är att förena strukturerad handledning med traditionell familjehemsvård. Vår personal har många års erfarenhet av olika former av behandlingsarbete. Vi inser vikten av att varje placerad individ själv får delta i att skräddarsy vägen till sin utveckling mot självinsikt och bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk. En trygg familjehemsmiljö som plattform och ett nätverk av resurspersoner, som stegvis erbjuder sina tjänster, tror vi kan ge den placerade optimala utvecklingsmöjligheter.


Personal

Mikael Kihlman, VD.

Carina Andersson, föreståndare.

Annica Lindroos, familjevårdskonsulent.

Timmy Fredriksson, familjevårdskonsulent

Annelie Fredriksson, kroppsterapeut och kanslist


Erfarenhet

Fryxdalsgårdars personal har adekvat utbildning och en bred och mångårig erfarenhet av behandling och utbildningsarbete med barn, ungdomar och vuxna inom privat sektor, kommun, landsting och Socialstyrelsen.


Resurspersoner

Till verksamheten har vi även läkare och psykolog till förfogande. Britt-Marie Ahltin, leg. läkare, specialist i rehabilitering. Yvonne Mattsson, Leg. psykolog

Sven-Olof Ahltin leg. psykolog leg. psykoterapeut, utbildn.handledare i gruppterapi, psykodrama och EMDR-metoden: traumalösande behandling.

Vi bedriver också fadderverksamhet för de placerade. Den leds av Miki Kihlman.


Inför varje placering identifierar konsulenten de faktorer som är viktiga att ha kännedom om inför placeringen. Sammanfattningsvis gäller dessa de psykosociala och känslomässiga behov som den som ska placeras behöver få tillgodosedda i och med en placering. Vidare inkluderas kultur, språk, allergier, intressen, lämplighet och närhet till nätverk mm.


Familjehemsmiljön är dock den viktigaste i vår verksamhet. Vi ser den som plattformen där all utveckling ska ske från. Våra familjehem är utredda enligt Bra-Fam eller Socialstyrelsens rekommenderade djupintervju för fosterföräldrar. De flesta har mångårig erfarenhet av familjevård och har stor vana med ett tätt samarbete med konsulent och socialtjänst. Familjehemmen får handledning var 14:e dag, eller oftare.


Utbildningar

Utbildningsmaterial: ”Ett hem att växa i”

Genom reflekterande dialoger i demokratiska samtal kan individer se på de egna handlingsmöjligheterna på ett nytt sätt. Handlingsarenan vidgas och nya strategier kan utvecklas. Därmed kan människor alltmer bli ägare av sina liv; på individ- grupp- och samhällsnivå. Denna process kallas med ett modernt ord empowerment.


Fryxdalsgårdars honnörsord är respekt och ärlighet. Det är inte alltid lätt att leva upp till, men personal, familjehem och resurspersoner kommer ständigt att påminna den placerade om att det är värt strävan.


Sidan 1 Nästa