FRYXDALSGÅRDAR AB

                       Familjehemsvård i hjärtat av Värmland      


Efter 23 år i branschen beslöt vi 2008 att starta egen verksamhet. Vi hade redan då lång erfarenhet av socialt arbete och missbruksvård med olika roller gentemot brukaren som kurator, behandlingsassistent, gruppterapiledare, familjehem, missbruksrådgivare etc. Vår idé är att utveckla och kombinera vårdinsatser som kan ge den placerade optimala förutsättningar till konstruktiv förändring.

Genom att hålla verksamheten i en rimlig storlek, 8-10 familjehem och med en liten personalstyrka, kan vi erbjuda ett bättre ”resurspaket” utan långa väntetider eller extra kostnader.


Fryxdalsgårdar drevs som ekonomisk förening de första åtta åren för att sedan byta företagsform till aktiebolag på ekonomers inrådan.


Våra arbetsuppgifter är bl.a.

Rekrytering och utredning av jour och familjehem.

Att tillsammans med uppdragsgivare upprätta genomförandeplaner och regelbundna uppföljningar till dessa.

Regelbunden handledning till familjehemmen och placerade.

Fortlöpande sammankomster och utbildningar till familjehemmen.            Grundpaket


¤   Handledning av konsulent var 14:e dag, tätare vid behov

¤   Ansvarsförsäkring

¤   Tillgång till läkare, psykolog och familjeterapeut vid behov

¤   Social träning med hjälp av fadderverksamhet

¤   Drogkontroller


Föregående Home