Handlednings för familj/placerad

Det är viktigt för oss att ha en tät kontakt med våra familjehem

Därför besöker vi familjerna var 14:e dag eller oftare om behov finns. Syftet med täta besök är att erbjuda förebyggande stöd till familj/placerad som reducerar risken till onödiga konflikter/missförstånd.

Möjligheter utöver regelbunden handledning:

Respekt och ärlighet

Fryxdalsgårdars honnörsord är: Respekt och ärlighet. Detta är inte alltid lätt att leva upp till, men personal, familjehem och resurspersoner kommer att påminna den placerade om att det är värt strävan.

Har du några frågor om vår verksamhet?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!