Övriga tjänster

Övriga tjänster

Inför varje placering identifierar konsulenten de faktorer som är viktiga att ha kännedom om inför placeringen. Sammanfattningsvis gäller dessa de psykosociala och känslomässiga behov som den som ska placeras behöver få tillgodosedda i och med en placering.

Därför kan vi även erbjuda:

Har du några frågor om vår verksamhet?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!