Om oss

Traditionell familjehemsvård

Tanken bakom Fryxdalsgårdars familjehemsverksamhet är att förena strukturerad handledning med traditionell familjehemsvård. Vår personal har många års erfarenhet av olika former av behandlingsarbete. Vi inser vikten av att varje placerad individ själv får delta i att skräddarsyvägen till sin utveckling mot självinsikt och bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk. En trygg familjehemsmiljö som plattform och ett nätverk av resurspersoner, som stegvis erbjuder sina tjänster, tror vi kan ge den placerade optimala utvecklingsmöjligheter.

Efter många år i branschen beslöt vi 2008 att starta egen verksamhet. Vi hade redan då lång erfarenhet av socialt arbete och missbruksvård med olika roller gentemot brukaren som kurator, behandlingsassistent, gruppterapiledare, familjehem, missbruksrådgivare etc. Vår idé är att utveckla och kombinera vårdinsatser som kan ge den placerade optimala förutsättningar till konstruktiv förändring. Att hålla verksamheten i en rimlig storlek, 8-10 familjehem ochmed en liten personalstyrka, kan vi erbjuda ett bättre ”resurspaket” utan långa väntetider eller extra kostnader Genom reflekterande dialoger i demokratiska samtal kan individer se på de egna handlingsmöjligheterna på ett nytt sätt. Handlingsarenan vidgas och nya strategier kan utvecklas. Därmed kan människor alltmer bli ägare av sina liv; på individ-, grupp-och samhällsnivå. Denna process kallas även empowerment.

pexels-mental-health-america-(mha)-5543174
photo-1554114835-7586b5ca72be

Familjehemsmiljö

Familjehemsmiljön är den viktigaste i vår verksamhet. Vi ser den som plattformen där all utveckling ska ske från. Våra familjehem är utredda enligt Bra-Fam eller Socialstyrelsens rekommenderade djupintervju för fosterföräldrar. De flesta har mångårig erfarenhet av familjevård och har stor vana med ett tätt samarbete med konsulent och socialtjänst. Familjehemmen får handledning var 14:e dag, eller oftare.

Erfarenhet och kompetens

Fryxdalsgårdars personal har adekvat utbildning och en bred och mångårig erfarenhet av behandling och utbildningsarbete med barn, ungdomar och vuxna inom privat sektor, kommun, landsting och Socialstyrelsen. Till verksamheten har vi även läkare och psykolog till förfogande. Vi bedriver också fadderverksamhet för de placerade.

Resurspersoner

Inför varje placering identifierar konsulenten de faktorer som är viktiga att ha kännedom om inför placeringen. Sammanfattningsvis gäller dessa de psykosociala och känslomässiga behov som den som ska placeras behöver få tillgodosedda i och med en placering. Vidare inkluderas kultur, språk, allergier, intressen, lämplighet och närhet till nätverk mm.

Utbildningar

Utbildningsmaterial: ”Ett hem att växa i”. Genom reflekterande dialoger i demokratiska samtal kan individer se på de egna handlingsmöjligheterna på ett nytt sätt. Handlingsarenan vidgas och nya strategier kan utvecklas. Därmed kan människor alltmer bli ägare av sina liv; på individ- grupp- och samhällsnivå. Denna process kallas med ett modernt ord empowerment.

Har du några frågor om vår verksamhet?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!