Tjänster

Vi riktar oss mot barn, ungdomar och vuxna som är socialt utsatta, missbrukare, personer med neuropsykiatriska svårigheter

Vi inser vikten av att varje placerad individ själv får delta i att skräddarsy vägen till sin utveckling mot självinsikt och bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk. En trygg familjehemsmiljö som plattform och ett nätverk av resurspersoner, som stegvis erbjuder sina tjänster, tror vi kan ge den placerade optimala utvecklingsmöjligheter.

Individuell genomförandeplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Handlednings för familj/placerad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Motiverande stödsamtal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Samtalsterapi, psykoterapi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Neuropsykiatrisk utredning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Självstärkande utbildningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fadderstöd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Utslussboende, arbete, studier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Externa insatser efter behov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod te irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Har du några frågor om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!